Het karakter van China
Vaste activiteit

Het karakter van China

Interactief online lespakket

Met het interactieve online lespakket 'Het karakter van China' ontdekken leerlingen een aantal aspecten die kenmerkend zijn voor de Chinese cultuur. Het pakket is ontwikkeld voor basisschoolleerlingen uit groep 6, 7 & 8 van het Primair Onderwijs. 

Sluit aan bij

Het lespakket sluit aan bij het museumprogramma ‘Het karakter van China’ in Museum Volkenkunde, maar kan ook in de klas of thuis gebruikt worden bij lessen over China, uitvindingen of de VOC.

De les Het karakter van China vind je op LessonUp. Lees van tevoren de docentenhandleiding door. Deze is te vinden via in het lesplan. Hierin staat de uitleg bij iedere slide. Vervolgens speel je de les af via het digibord. De les kan klassikaal gedaan worden, maar leerlingen kunnen ook individueel op hun device meedoen.

Deze les sluit aan bij het programma Het karakter van China voor groep 6, 7 en 8 in Museum Volkenkunde.

Het karakter van China