Niemand vlucht vrijwillig
Vaste activiteit

Niemand vlucht vrijwillig

Interactief online lespakket

Met het interactieve online lespakket ‘Niemand vlucht vrijwillig’ leren leerlingen de belangrijkste begrippen m.b.t. vluchten en begrijpen zij waarom bijna een half miljoen mensen elk jaar de levensgevaarlijke tocht maken naar Europa.

Sluit aan bij

Het lespakket kan in de klas of thuis gebruikt worden als aanvulling op een les over vluchten/migratie. De les kan ook gebruikt worden als voorbereiding op een bezoek aan het Topenmuseum, Afrika Museum, Museum Volkenkunde en Wereldmuseum.

Les 1: Wat weet jij over vluchtelingen?

Dit lesprogramma duurt 25 minuten en is ontwikkeld voor de onderbouw voortgezet onderwijs (alle niveaus). De les Wat weet jij over vluchtelingen? is een quiz die leerlingen snel inzicht geeft in verschillende definities en feiten met betrekking tot vluchtelingen.

Wat weet jij over vluchtelingen?

Les 2: Niemand vlucht vrijwillig

Dit lesprogramma duurt 60 minuten en is ontwikkeld voor de onderbouw voortgezet onderwijs (alle niveaus). De les Niemand vlucht vrijwillig bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Introductie over vluchtelingen;
  • Redenen waarom mensen vluchten;
  • Afsluitende opdracht waarbij de leerlingen nadenken over wat zij meenemen als ze moeten vluchten.
Niemand vlucht vrijwillig

De lessen Wat weet jij over vluchtelingen? en Niemand Vlucht vrijwillig vind je in het lesplan op LessonUp. Lees van tevoren de docentenhandleiding door. Deze is ook te vinden via de bovenstaande LessonUp-link. Hierin staat de uitleg bij iedere slide. Vervolgens speel je de les af via het digibord. De les kan klassikaal gedaan worden, maar leerlingen kunnen ook individueel op hun device meedoen.