Wat weet jij over China
Vaste activiteit

Wat weet jij over China

Interactief online lespakket

Met het interactieve online lespakket 'Wat weet jij over China' kunnen leerlingen hun kennis over China testen. Deze les is een verwerkingsopdracht bij het museumprogramma Het karakter van China voor basisschoolleerlingen uit groep 6, 7 & 8 van het Primair Onderwijs. 

Sluit aan bij

Dit is een verwerkingsles bij het museumprogramma 'Het karakter van China’, maar kan ook in de klas of thuis gebruikt worden bij lessen over Chinese kunst en cultuur.  

De les Het karakter van China vind je op LessonUp. Lees van te voren de docentenhandleiding door. Deze is ook te vinden in het lesplan. Hierin staat de uitleg bij iedere slide. Vervolgens speel je de les af via het digibord. De les kan klassikaal gedaan worden, maar leerlingen kunnen ook individueel op hun device meedoen.

Wat weet jij over China