Gebouw Museum Volkenkunde Leiden

Gezamenlijk herkomstonderzoek koloniale collecties

Gezamenlijk onderzoeksproject

Het Rijksmuseum (RM), het Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW) en het Expertisecentrum Restitutie van het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust en Genocidestudies (NIOD) starten binnenkort een gezamenlijk onderzoeksproject om een methodiek te ontwikkelen rond herkomstonderzoek voor koloniale collecties.

Museumcollecties uit Indonesië

De focus bij dit onderzoek ligt op koloniale museumcollecties afkomstig uit Indonesië. In dit onderzoek zullen ook onderzoekers uit het land van herkomst worden betrokken, aangezien zich daar ook kennis en informatie over de gedeelde geschiedenis bevindt. Het onderzoek zal een paar jaar in beslag nemen.

Minister van OCW Ingrid van Engelshoven maakte op 10 april 2019 bekend middelen voor dit onderzoeksproject beschikbaar te stellen. 

Discussie rond kwesties van koloniale kunst en restitutie

Het onderzoeksproject van het Rijksmuseum, het Nationaal Museum van Wereldculturen en het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust en Genocidestudies vloeit voort uit het besef dat de discussie rond kwesties van koloniale kunst en restitutie, die ook internationaal hoog op de agenda staan, gebaat is bij het ontwikkelen van een methodiek voor herkomstonderzoek. 

Recent maakte het Nationaal Museum van Wereldculturen al bekend een werkwijze toe te gaan passen waarmee musea zorgvuldig
kunnen omgaan met verzoeken tot teruggave. Deze NMVW-pilot en het NIOD-RM-NMVW-herkomstonderzoeksproject zullen gaan bijdragen aan het ontwikkelen van een nationaal beleidskader voor de omgang met teruggaveverzoeken, waar de minister in haar brief over spreekt.

Zodra de plannen voor het NIOD-RM-NMVW-onderzoek verder zijn uitgewerkt, zal hierover verder worden bericht.

Voor de brief van de minister:
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap/documenten/kamerstukken/2019/04/10/kamerbrief-met-reactie-op-artikel-over-roofkunst.