Teruggave kris
Persbericht:

Geen twijfel aan juistheid onderzoek naar teruggegeven kris

Het Indonesische magazine Tempo publiceerde onlangs een artikel waarin verschillende experts zich uitspreken over de kris die de Nederlandse regering onlangs heeft teruggegeven aan Indonesië. Sommige Nederlandse media meldden op basis van dit artikel dat Nederland mogelijk de verkeerde kris heeft teruggegeven.

Het Nationaal Museum van Wereldculturen heeft naar aanleiding van de publicatie in Tempo geen enkele reden om te twijfelen aan de juistheid van het onderzoek. Gedurende het onderzoek naar de kris werden diverse experts geconsulteerd, waaronder historici, krissenexperts en herkomstonderzoekers uit binnen- en buitenland. Ook werden de voorlopige conclusies van het onderzoek voorgelegd aan de experts die door de Indonesische regering hiervoor waren aangewezen en die de kris in februari jl. uitvoerig zelf hebben onderzocht. Ook zij onderschreven de uitkomsten.

Over de kris

Naar de teruggegeven kris is lange tijd gezocht. Het betreft de kris die door kolonel J.B. Cleerens in 1831 is overhandigd aan koning Willem I samen met een Javaanse brief waarin wordt gesteld dat deze kris van prins Diponegoro is geweest. De teruggegeven kris voldoet, als enige van de krissen in de Nationale collectie, aan de beschrijvingen in deze brief. Een zeer uitvoerige uiteenzetting van het onderzoek is te lezen in bijgaande publicatie. Daaruit blijkt overigens ook al dat experts verschillende interpretaties geven van kenmerken van de kris.