zonnesteen
30 januari 2022

Lezing: De Zonnekalender

Kom naar de lezing De Zonnekalender door Iván García-Romero op de Zondagse Special op 30 januari bij de AZTEKEN tentoonstelling. 

De Zonnekalender of Zonnesteen kom je op de expo tegen als 3D- print. De grote ronde steen vol inscripties is het Azteekse systeem om de tijd te meten. Het werd bijvoorbeeld gebruikt om data van belangrijke feesten vast te stellen, te zaaien en te oogsten. De Azteekse kalender vertelt veel over het wereldbeeld van de Azteken. Als traditioneel kunstobject wijst het op de verbinding tussen mens en het heilige. Hier staat het concept van tijd centraal. Tijd, zoals de Nobelprijswinnaar Octavio Paz zei, was voor de Azteken niet iets abstracts. Het was iets levends, een substantie dat wordt geboren, het groeit, het vergaat en wordt opnieuw geboren. En het is meer: voor de Azteken keren kosmische tijdperken –bekend als “Soles” (Zonnen)–  terug. In deze lezing duiken we in de betekenis van de Azteekse Zonnesteen als traditionele kunst en zijn relatie tot mythen, heilige symbolen en de maatschappij 

Wanneer:  30 januari 2022
Tijd: 12.00 - 13.00 uur
Door:  Iván García-Romero

Iván García-Romero
Iván García-Romero