Credit foto header: Meg Jerrard
26 februari 2023

Lezing voor volwassenen: Sporen van dieren in Afrikaanse filosofie

Kom naar de lezing ' Sporen van dieren in Afrikaanse filosofie' door Renate Schepen op de Zondag Special op 26 februari bij de familietentoonstelling de DierenAcademie. 

In de Westerse filosofie heeft Aristoteles de mens op een voetstuk geplaats, boven de planten en de dieren. Het heeft geleid tot een antropocentrisch wereldbeeld. Zouden Afrikaanse perspectieven op dieren kunnen leiden tot een meer biocentrisch of ecocentrisch wereldbeeld? Dieren bieden vaak een ingang naar de wereld van de spirits, zoals d.m.v. maskers in de dansceremonies of ze bieden een ingang naar filosofische wijsheid, zoals in gezegdes en in de Adinkra symbolen van de Ashanti bevolking in het huidige Ghana. In deze lezing volgen we de sporen van dieren in Afrikaanse filosofie.

Credit foto header: Meg Jerrard

Over Renate

Renate Schepen is onafhankelijk filosoof. Haar onderzoek richt zich op interculturele filosofie en dialoog. Ze geeft advies, lezingen en lessen en schreef meerdere boeken. In haar laatste boek Kimmerle’s Intercultural Philosophy and Beyond. The ongoing Quest for Epistemic Justice onderzoekt ze hoe we recht kunnen doen aan verschillende bronnen van kennis. Renate promoveerde aan de Universiteit van Wenen (with honours) en studeerde daarvoor in Amsterdam, Accra en Montevideo. Meer informatie: www.doordacht.net

Credit foto Renate: Frits de Beer


Zondag 26 februari | 13.15-14.15 uur | gratis activiteit | op basis van beschikbaarheid | deze lezing is bedoeld voor volwassenen | Grote Zaal

Credit foto Renate: Frits de Beer