De Benin Dialogue
Persbericht:

Statement Benin Dialogue Group

De Benin Dialogue is een multilateraal overleg waarvoor vertegenwoordigers van musea uit Oostenrijk, Duitsland, Nederland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk samenkomen met gezaghebbende vertegenwoordigers van de Nigeriaanse museumsector, (lokale) overheid en het Koninkrijk van Benin. De Benin Dialogue is een besloten bijeenkomst.

De editie van 2018 vindt op 19 oktober plaats in het Nationaal Museum van Wereldculturen/Museum Volkenkunde in Leiden.

Het wordt de vijfde bijeenkomst sinds 2010. De eerdere rondes hebben plaatsgevonden in Wenen, Berlijn, Benin City en Cambridge.

De agenda voor de bijeenkomst in Leiden staat in het teken van de uitkomsten van het overleg in 2017 in Trinity College, Cambridge. Centraal punt op de agenda is de vraag hoe de partners kunnen samenwerken bij de totstandkoming van een museum in Benin City; gewerkt wordt aan een opzetom Benin-objecten van een consortium van Europese musea te laten rouleren in samenwerking met de Nigerian National Commission of Museums and Monuments en het Royal Court of Benin.

De focus zal daarom liggen op concrete resultaten en programma's in het kader van deze ambitie.

Onderkend wordt dat de bijeenkomst plaatsvindt in een bredere context en niet impliceert dat de partners in Nigeria afstand doen van hun aanspraken op de uiteindelijke terugkeer van kunstwerken van het Koninkrijk van Benin. Dit valt echter buiten het werkterrein van de Benin Dialogue. Vragen rond de teruggave betreffen bilaterale aangelegenheden die de individuele musea zelf aangaan alsmede de respectievelijke eigenaren van de collecties, in veel gevallen het nationale bestuur.

 

Persfoto's